not really known
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
jrtechs 3d9584aaaf added backup script to repo 4 miesięcy temu
docker added docker script for running jupyter lab 6 miesięcy temu
.bashrc Added config files to repository 1 rok temu
.gitconfig Added config files to repository 1 rok temu
.ideavimrc Added config files to repository 1 rok temu
.vimrc Added config files to repository 1 rok temu
.zshrc added functions to zsh config 5 miesięcy temu
README.md Creation of git repository 1 rok temu
backup.sh added backup script to repo 4 miesięcy temu
fixSSHfilePermissions.sh Created script to fix ssh file permissions after copying existing .ssh folder to new computer. 1 rok temu
install.sh added a installation that I typically need 5 miesięcy temu
renew_certs.sh added cert bot renew script 4 miesięcy temu

README.md

dot_files